fbpx Rekisteriseloste – Rahoituskumppani
Slide

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 15.1.2019

Rekisterinpitäjä

Rahoituskumppani Suomi
Yrjönkatu 5-7
48400 Kotka

Rekisteriasioista vastaava

simo@rahoituskumppani.fi
Ratatie 11, 01300 Vantaa
044 7796 329

Rekisterin nimi

Rahoituskumppani Suomi asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen sekä yhteystietojen hallintaan, jotka liittyvät Rahoituskumppani Suomen toimintaan, tehtävien ja palveluiden hoitoon sekä tilastointi ja markkinatutkimuksiin.

Rekisteröityjenryhmä

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja luonnollisista henkilöistä, joille on asiakassuhteen perustamiseksi tehty palvelutoimeksianto.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Ammatti ja työsuhdetiedot
  • Kansalaisuus
  • Siviilisääty
  • Ajoneuvon tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
  • Trafin ajoneuvotiedot
  • Väestötietorekisteri

Tietojen luovutus

Mitään tietokannassa olevia tietoja ei luovuteta Rahoituskumppani Suomen ja sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolisille tahoille. Rahoituskumppani Suomi voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakastietojen käsittelystä vastaavia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja ulkopuolisten pääsy niihin estetään. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. Asiakasrekisterijärjestelmää voivat käyttää vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla valtuutetut henkilöt.

Rekisteritietojen säilytys ja tarkastaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai minkä tahansa muun rekisterin kuvauksessa mainitun tarkoituksen täyttämiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista tietojaan. Tarkastus ja korjauspyynnöt voi osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.